JIC

Implementace Microsoft Dynamics CRM pro společnost JIC.

O společnosti

Inovační agentura JIC (Jihomoravské inovační centrum) pomáhá lidem rozvíjet podnikání, které může měnit svět k lepšímu. Ve službě veřejnosti JIC podporuje rozvoj potenciálu lidí a firem s důrazem na smysl jejich podnikání a buduje jeden z nejinovativnějších podnikatelských ekosystémů Evropy.

V roce 2003 vznikl JIC jako zájmové sdružení právnických osob. Zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

JIC nabízí studentům i podnikatelům pomoc se zajištěním financí, prostor, poradenství, kontaktů, propagace i PR a pomoc při transferu technologií. Dále nabízí dotační management, pomoc s hledáním investora a pomoc se získáním finančních prostředků na výzkum a vývoj.