CzechTrade

Implementace Microsoft Dynamics CRM pro společnost CzechTrade. Projekt probíhal ve spolupráci se společností AUTOCONT a.s. a cílem projektu pro agenturu CzechTrade bylo nasazení nové verze Proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO.

Proexportní CRM IS SINPRO slouží pro sběr informací pro podnikatele - stávající i potenciální exportéry a pro interní potřebu řízení procesů agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.

O společnosti

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.