Modul Marketing v Microsoft Dynamics CRM

Pomoc při prezentaci jednotného a profesionálního obrazu společnosti vůči zákazníkům

Nový modul Marketing v řešení Microsoft Dynamics CRM vám umožňuje zvýšit produktivitu klíčové skupiny zaměstnanců - marketingového oddělení. Členové marketingového oddělení nyní mají nástroje, které jim pomáhají vytvářet, organizovat a replikovat marketingové iniciativy v různých prodejních kanálech. Pracovníci mohou přidělovat, plánovat a sledovat aktivity marketingových kampaní a měřit jejich účinnost. Modul marketing umožňuje efektivně integrovat prodejní, marketingové a servisní postupy a prezentovat zákazníkům jednotný profesionální obraz společnosti.

Pracuje dle zvyklostí vašich marketingových pracovníků

Automatizace marketingu v Microsoft CRM vychází ze tří základních marketingových scénářů:

  • Zacílení na nejlepší zákazníky. Vaši obchodní zástupci potřebují možnost snadného oslovení nejlepších zákazníků prostřednictvím speciálních nabídek, slev a e-mailové komunikace.
  • Pořádání rychlých prodejních kampaní. Obchodní zástupci mohou pomocí tohoto nástroje snadno a rychle komunikovat se zájemci a zákazníky, například při potřebě rychlého zlepšení ekonomických ukazatelů v závěru čtvrtletí. Vaši zástupci potřebují rychle vytvářet seznamy, rozesílat nabídky, sledovat odezvu a udržovat navázané kontakty v aktuálním stavu.
  • Podpora celopodnikových marketingových kampaní. Marketingoví pracovníci, součástí jejichž pracovní náplně je organizace několika marketingových kampaní ročně např. ve spojitosti s uváděním nových výrobků, potřebují mít možnost automatického plánování úkolů a jejich přidělování, sledování nákladů a řady dalších úkolů, ze kterých se komplexní kampaně skládají. Nyní ji mají.
  • Koordinace více oddělení při kampaních. Marketingové týmy někdy plánují kampaně, které realizují pobočkové kanceláře nebo prodejní oddělení. Tyto aktivity vyžadují spolupráci mezi odděleními při plnění úkolů a sledování odezvy.
  • Rozesílání hromadných e-mailů. Každá společnost potřebuje mít možnost, jak snadno vytvářet seznamy zákazníků a zájemců, rozesílat jim hromadné e-mailové nabídky a sledovat jejich odezvu.

Vytváření seznamů, plánování kampaní, sledování výsledků a mnohem více

Microsoft CRM nabízí pro marketingové potřeby vaší organizace následující funkce:

  • Vytváření seznamů. Microsoft CRM umožňuje vytvářet a spravovat seznamy klientů, kontaktů a obchodních tipů. Seznamy můžete vytvářet pomocí vestavěné funkce okročilého hledání nebo s použitím importu z jiných zdrojů.
  • Rychlá kampaň. Jakmile obchodní zástupce vytvoří seznam, může ihned vytvořit rychlou kampaň. Tato funkce naplánuje telefonické hovory, e-maily a schůzky pro pozdější realizaci, rozešle hromadné e-maily, vytvoří hromadnou korespondenci a faxy. Microsoft CRM automaticky sleduje odezvy a pomáhá zástupcům rozpoznat, které akce byly dokončeny a které jsou dosud otevřené.
  • Správa kampaní. Microsoft CRM usnadňuje realizaci složitých marketingových kampaní, které zahrnují mnoho pracovníků, úkolů a termínů. Panel Nápověda a pomoc provádí marketingového manažera jednotlivými kroky plánování a realizace kampaně včetně plánování úkolů, seznamů, vybraných produktů, následných aktivit, podpůrné literatury i nákladových a výnosových cílů. Marketingový manažer může přidělit úkoly různým členům týmu, importovat obchodní tipy, převádět je na příležitosti, zobrazovat náklady a výsledky atd.
  • Odezva kampaně. Sledování výsledků kampaní umožňují vestavěné nástroje pro analýzy a vytváření sestav založené na produktu Microsoft SQL Server Reporting Services. Systém umožňuje propojovat odezvy s kampaněmi, automaticky přidělovat následné akce (např. telefonické hovory obchodníků), analyzovat náklady a návratnost a vytvářet uživatelské sestavy pro sledování kampaní.

Microsoft CRM usnadňuje marketingovým pracovníkům využití údajů o zákaznících, které vaše organizace již vlastní. Zdokonaluje koordinaci s obchodním oddělením a usnadňuje posuzování úspěšnosti marketingových aktivit. Sečteno a podtrženo, Microsoft CRM zkvalitňuje váš marketing, protože pracuje tak, jak jste již zvyklí.

Chcete bezplatnou konzultaci? Neváhejte a kontaktuje nás.