29. 05. 2019 Blog

Taxonomie živočišného druhu Tester Podivný (Novis Probat)

Tester podivný (dále jen tester) se vyskytuje zpravidla na každém rozsáhlejším projektu. Pro zmatení
nepřítele (analytik, konzultant, vývojář – dále jen badatel) sám sebe občas nazývá uživatel případně
klíčový uživatel. Jeho chování je povětšinou naprosto nepředvídatelné a co se týče jeho sociálního
chování, kolísá jedinec druhu Novis Probat od příjemného (někdy až družného ba přítulného) po
naprostého troubu, který má v kolektivu popularitu minimální až zápornou. V tomto případě pak při
každém kontaktu s tímto jedincem bojujete (většinou marně) s touhou ho pořádně nakopnout. Náš
tým po letech výzkumů a desítkách ba stovkách hodin pozorování identifikoval tyto následující druhy:


Filosof Pedagogický (Philosophus Doctrina)

Tento druh je naštěstí v současné době již téměř vyhynulý. Setkáváme se s ním řídce –
povětšinou ve státní správě či ve velkých korporacích. Jeho chování je velkým přínosem pro
každého, kdo s ním přijde do styku. Neobyčejně totiž rozvíjí detektivní až téměř věštecké
schopnosti badatele včetně jeho trpělivosti a empatie. Tento druh poznáte naprosto přesně
podle dvou – maximálně tříslovných poznámek k testovanému procesu. Z devadesáti procent
je jeho příspěvek pod řešeným problémem: „Nefunguje“ – včetně modifikací v různých
nářečích či jazycích.


Hádankář Tajemný (Arcanum Riddler)

Oproti předchozímu druhu je Hádankář Tajemný většinou o dost sdílnější, a tedy i
populárnější. Většinou naznačí (ale velmi tajemně) na co při testování narazil, ale nijak
badateli neusnadní pochopení, zda výsledek jeho akce je správný či nikoliv. Jeho poznámky se
skládají z prostého popisu, co udělal a co se stalo, ale už nenaznačí, jestli popsaný výsledek je
či není správně. Tedy se za náš celý tým musím přiznat, že jedince tohoto druhu většinou
škádlíme a – byť známe správné odpovědi na jeho hádanky – chceme upřesnění…


Tvořivec Nadšený (Dolor Partum)

Nejméně oblíbený druh! Po našem posledním symposiu jsme se jednomyslně shodli, že
jedince toho druhu bez varování střílíme. Tento druh se vyznačuje nutkavou až chorobnou
potřebou testovat naprosto nepravděpodobné ba přímo nemožné scénáře. Například: jak se
zachová systém, když odběratel zaplatí fakturu před splatností… anebo jak zareaguje systém
na záporný počet ujetých kilometrů. Musíme s hrdostí napsat, že tento druh je (zejména díky
naší osvětové činnosti – střelba bez varování) téměř vyhuben.


Laskavec Nádherný (Mirum Amaranthi)

Druh, který všichni bezezbytku milujeme. Definuje přesně své požadavky, včetně dokonalého
popisu, co kdy udělal a co se stalo/nestalo a mělo stát. Tento druh poslední dobou prospívá a
množí se. Nezřídka s jedinci tohoto druhu i zajdeme na pivo.


Laskavý čtenář jistě pochopil, že se z naší strany jedná o nadsázku a velký nadhled. Ve skutečnosti
všechny testery nesmírně milujeme a vždy se těšíme na spolupráci. Také je nám jasné, že žádný
z uvedených druhů nikdy zcela nevymizí a naopak se budou vyskytovat další a další zajímavé mutace.

Sdílet:

Komentáře


Odpovídáte na komentář uživatele: